Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Beckett - Brassaï
Brassaï (pseudonym of Gyula Halász) (9 September 1899 — 8 July 1984) 
Hungarian photographer, sculptor, and filmmakerSamuel Beckett, 1957

  
                                                                                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου