Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Quadrat I+II (play for TV)

*


*

The play (directed by Beckett himself) was first transmitted by the Süddeutscher Rundfunk in Germany on 8 October 1981 -- as "Quadrat I+II". "Between the two parts there is an intermission of 100'000 years." (S.B. during the rehearsals)

*


 Samuel Beckett on the set of Quadrat

*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου